Philippine NGO Council on Population, Health and Welfare Inc.

Go to content

Main menu

Ano ang Women Power Inc. (WPI)?

News about WOMENPOWER

Ang Women Power Inc. (WPI) ay isang women’s organization na itinatag noong 1998 na may layuning palakasin ang kakayahan ng mga kababaihan at pamilya tungo sa maunlad na sambayanan.

Sa ngayon, mayroon itong higit sa 10,000 miyembro buhat sa ibat-ibang lugar sa rehiyon ng Luzon, Visayas at Mindanao na nag oorganisa ng mga kampanya upang isulong ang karapatang pantao ng mga kababaihan at pamilya, pangangalaga sa kalusugan at pag-iingat sa kalikasan. Ang WPI ay nagbubuo ng mga Medical Missions para sa mga barangay at nagbibigay Ayuda sa mga nasalanta ng bagyo. Nagsasagawa rin ito ng mga workshops upang bigyang kaalaman ang mga kababaihan at pamilya sa mga isyus tungkol sa diskriminasyon, pang-aabuso, karahasan, pagsasamantala at sex trafficking. Ang mga programang Pampamilya tulad ng libreng Lingkod Batas at Economic and Livelihood Programs ang siyang pangunahing plataporma nito.

Ano ang Batayan ng Paninindigan ng WPI?

1. Ang kapangyarihan ay para sa ikabubuti ng lahat
2. Ang batayan ng pakikipag ugnayan ay hustisya, pagkakapantay pantay at demokrasya
3. Ang programa ay patungo sa kaunlaran at respeto sa sariling kalinangang Pilipino

Ano ang Layunin nito?

Paunlarin ang malaya at napag isipang pagpili (elektoral at political) ng kababaihan tungo sa:

  • Pagpili ng kinatawan ng kababaihan sa mga "policy making bodies" (sa loob at labas ng gobyerno);
  • Pagpapakilos ng malawak na suporta para sa pagpalakas ng kakayahan ng kababaihan sang ayon sa simulain at adhikain ng WOMENPOWER.


Ano kanyang mga Proyekto para sa Kababaihan at mga Pamilya?

Naisin ng Women Power Partylist na maipatupad ang mga sumusunod na proyekto:

  • National Commission for Filipino Family
  • Family Multipurpose Centers, bawat probinsya at siyudad
  • Family Paluwagan and Savings Bank, bawat rehiyon (Luzon, Visayas, Mindanao)


Contact Information

WOMEN POWER INC. (WPI)
Suite 801 Fil Garcia Tower
#140 Kalayaan Avenue cor. Mayaman Street
Diliman, Quezon City 1101
Tel/Fax: 632-4331641
Email: zprlaw@yahoo.com; womenpower2010@gmail.com

Home Page | About PNGOC | Membership Directory | PNGOC Projects | Resource Center | Contact Us | Site Map


Sub-Menu:

Search
Back to content | Back to main menu